DOMŮ Slavíkova 23/1568, 120 00 Praha 2 baleno@baleno.cz +420 224 239 683, +420 224 238 334

NABÍDKA SPRÁVY NEMOVITOSTI

Název společnosti / BALENO real, spol. s r.o.
Sídlo společnosti / U Lužického semináře 22/88, Praha 1, 110 00
Kanceláře společnosti / Slavíkova 23/1568, Praha 2, 120 00
Statutární zástupce / Dušan Valenta, jednatel společnosti
IČ/DIČ / 26708264/CZ26708264

Společnost BALENO real, spol. s r.o. je společnost s ryze českým kapitálem, která nabízí komplexní služby v oblasti výstavby, prodeje i managementu nemovitostí. Pokrýváme rezidenční, industriální, komerční i multifunkční segment realitního trhu.

Služby naší společnosti jsou založeny na individuálním a odpovědném přístupu ke klientovi. Míra využití našich služeb je vždy závislá na přání klienta. S našimi klienty chceme navázat dobré vztahy a s našimi zkušenostmi optimalizovat veškeré jejich náklady.

Správa a údržba nemovitosti zahrnuje následující činnosti, které obnáší pozice správce nemovitosti, jako vykonavatele povinností a práv majitele nemovitosti.

Provozně-technická činnost

• převzetí objektu do správy
• vedení technické evidence domu, bytů a nebytových prostor
• smluvní zajištění dodávek energií v rámci služeb spojených s užíváním jednotek
• zajištění předepsaných revizí, kontrol a zkoušek a následné odstranění zjištěných závad
• zajištění havarijní služby 24 hodin denně
• zajištění oprav a udržování společných částí domu
• zajištění velkých oprav a rekonstrukcí (výběrová řízení, vše konzultováno s majitelem objektu, výběr dodavatele provádí majitel objektu)
• osobní účast technika v případě potřeby - při zjištění závad a další
• vystavování objednávek a následná věcná kontrola správnosti faktur od dodavatelů
• zpracování přefakturace pro ostatní subjekty (při společném fakturačním měřidle)
• zpracování plánu oprav na další období (oprav, revizí atd.) - 1x ročně
• archivace technické dokumentace
• provedení pasportizace
• zajištění odečtů měřidel
Rozsah správy lze upravit dle potřeb vlastníků a je předmětem dalšího jednání.

Ekonomická činnost

• předpis do účetnictví (služby spojené s užíváním jednotek atd.)
• provádění jednotlivých změn (počet osob, úprava záloh atd.)
• roční vyúčtování záloh na úhrady za služby
• vedení evidence předpisů plateb
• měsíční zpracování přehledu dlužníků
• 1x ročně zpracování vyúčtování služeb
• kontrola, přezkoumání a včasná úhrada faktur vydaných dodavateli služeb

Podklady k zajištění správy nemovitosti

• výpis z katastru nemovitostí
• výkresová dokumentace objektu
• kopie posledních revizí provedených v objektu a v jednotlivých bytových a nebytových jednotkách
• pasporty bytových a nebytových jednotek
• nájemní smlouvy, včetně evidenčních listů
• případně kopie dalších uzavřených smluv (energie, pojištění, úklidová služba atd.)

Smluvní dokumentace

Smlouva o správě objektu je řešena velmi individuálně na základě dohody s majitelem nemovitosti. Při převzetí objektu do správy se sepisuje protokol o převzetí se specifikací stavu měřidel médií, nutných oprav, celkového stavu a dalších informací o objektu.

Návrh smlouvy o správě nemovitosti je nedílnou součástí této nabídky.

Cenová nabídka

Provozně-technická a ekonomická činnost:           350 Kč/jednotka/měsíc
Účetnictví:             50 Kč/jednotka/měsíc

Kontakty správa nemovitostí

Mgr. Stanislava Šillerová +420 602 365 058 ssillerova@baleno.cz

Richard Valenta +420 602 196 300 richard.valenta@baleno.cz

Reference

Společnost BALENO real, spol. s r.o. v současnosti spravuje několik desítek bytových domů, především v centrální části hlavního města. Zde představujeme výběr několika z nich.

sprava